print pagina  

Lettergrootte  A   A

Home 

  Synior  contact  

 

Missie en Visie.

Missie
Wij maken onze klanten tijdig bewust van- en adviseren hen bij het realiseren van een geschikte zelfstandige woonomgeving en de organisatie van de extramurale (in/aan huis) zorg en dienstverlening.

Middels een integrale aanpak tussen bouw, zorg en dienstverlening leveren wij MEERwaarde bij het realiseren van op maat gesneden oplossingen voor de toekomstige senioren (globaal in de leeftijdsperiode 50 tot 70 jaar).

Visie
Door de ontwikkelingen in de maatschappij en de veranderende kijk op ouderenzorg dient de toekomstige senior zelf zorg te dragen voor zijn zelfstandige levensloop geschikte woning in een passende woonomgeving. Hij/Zij zal ook zelf moeten zorgen voor de nodige extramurale (in/aan huis) zorg, verpleging en dienstverlening.


       Zelfstandig oud worden zoals u zelf wilt.